Rodiče vrhu / Parents of the litter


Matka / Dam: Every Grain Of Sand Open Gate "Koko"·20.11.2012

HD A/A, ED 0/0, Shoulders OCD clear
Eyes clear incl. Glaucoma
CEA/CH DNA Normal
TNS, CL, 
IGS DNA Normal 
Raine-syndrom DNA Normal 

scissors bite, full dentition
S Koko se věnujeme obedience, momentálně závodíme v OB2, a příležitostně zkoušíme i nosework. Koko je chytrá, rychle se učí, dobře se soustředí a má silnou motivaci a dobrou pracovní morálku :-) V tréninku snese poměrně hodně tlaku a má dobrou psychickou odolnost. Dokáže pracovat/cvičit kdekoliv a kdykoliv, pokud má práci, tak ji téměř nic neodradí. 
Koko is my Obedience dog, we are now competing in class 2, occasionally we do also some nosework. She is a smart, quick learning dog with good focus, strong motivation and good work ethics. When training, she can take quite a lot of pressure and has a good mental endurance, she will work at any place at any time, almost nothing can fend her off, when she has a job.  
Koko je pěkně stavěná, atletická a rychlá. Přestože neděláme agility nebo frisbee, tak pěkně skáče přes (přírodní) překážky a šikovně vyskakuje pro hozené hračky. 

She is well built, athletic and fast, able to do tight turns, and although we don’t do agility or frisbee she jumps nicely over (natural) obstacles and does nice flips when jumping up for a toy.

V běžném životě je citlivější, je přátelská a mazlivá k lidem, které zná, k cizím lidem je rezervovanější, se psy vychází dobře.


In everyday life she is more sensitive, she’s affectionate with people she knows and more reserved with strangers, she’s good with other dogs. I can take her anywhere with me, she is quite easy dog to live with.

Koko je náš vlastní odchov. S její matkou (Another Girl Open Gate) jsem dělala agility, měla pěkný styl skoku a pohybu na parkuru, ale nic moc handlera... :-D Její otec (Gingerbell Venerdi) žije v Itálii a také se věnoval agility - v jeho rodině je více talentovaných agility a obedience psů.

Koko is from our own breeding. With her mother (Another Girl Open Gate), we did agility, she had nice jumping style and movement on the course, but poor handler… :-D Her father (Gingerbell Venerdi) lives in Italy and was talented agility dog, there are more talented agility and obedience dogs in his family.


Otec / Sire: Harper Ferenčík (ISDS SK/331502) "Tray"


·22.02.2014
HD A/A, ED 0/0, Shoulders OCD clear
Eyes clear incl. Glaucoma
CEA/CH DNA Carrier
TNS, CL 
DNA Normal 
scissors bite, full dentition

Tray pracuje na farmě s ovcemi a dalším dobytkem a soutěží na trialech (v nejvyšší třídě). Je to mladý, talentovaný, psychicky i fyzicky silný pes. Od práce se nenechá odradit dokud ji nedokončí - pokračuje i tam, kde by to ostatní psi už vzdali. Tray is a full time farm and trial dog (now running in class 3) with double registration (ISDS and FCI). He is a talented young dog with great physical and mental strength, he won’t quit until his job is done - he will continue where most other dogs would give up already.  


Je to velmi inteligentní pes s klidnou hlavou, je přátelský k lidem i psům.
Je atletický, rychlý a poslušný, relativně nenáročný pes pro život.
Je otcem tří vrhů a jeho štěňata se zatím vyvíjejí velmi pěkně po fyzické i mentální stránce. 

He is an intelligent cool headed dog, friendly with people and other dogs. He is athletic, fast, agile and obedient, also an easy dog in everyday life.
Till now he is father of 3 litters, his puppies are developing very nicely both physically and mentally.


Oba Trayovi rodiče pracují na farmách na Slovensku a v Itálii. Někteří jeho sourozenci se věnují pasení a psím sportům jako je agility a obedience. Další pracují jako asistenční psi.Both Tray’s parents are working on farms in Slovakia and Italy. Some of his siblings are active in herding and dog sports like agility or obedience and some of them are working as assistant dogs.RODOKMEN / PEDIGREE

Z tohoto spojení očekáváme zdravá, dobře stavěná štěňátka se skvělým potenciálem pro obedience, agility a další psí sporty. Jsem přesvědčená, že Tray pěkně doplňuje Koko a že jejich štěňátka podědí po svých rodičích to nejlepší. Štěňátka budou FCI registrovaná.

From this combination I expect healthy well built athletic puppies with great potential for obedience, agility and other dog sports. I belive, that Tray complements Koko nicely and that their puppies will inherit the best from their parents. Puppies will be FCI registered.

Komentáře

Oblíbené příspěvky